Geometrische vlakken

Waarom geometrische vlakken en figuren? Omdat ik , zolang ik me kan heugen, bezig ben met het abstraheren van vormen om ze vervolgens terug te brengen tot geometrische vlakken. Op het gebied van tekenen was ik daardoor een buitenbeentje op de lagere school. En pas toen ik op de M.M.S. kunstgeschiedenis kreeg, besefte ik dat anderen ook zo denken en werken bv. de Kubisten. Er ging een wereld voor me open en ik voelde mij bevrijd. Ik wil met deze schilderijen bewerkstelligen  dat  de kijker  gefascineerd raakt door het lijnen –en kleurenspel en daarbij steeds nieuwe doorkijkjes en wisselwerkingen ontdekt.

  • Zonder titel
  • Zonder titel
  • Vensters op het Leven 2
  • Vensters op het Leven 1
  • Tweeluik
  • Zonder titel